• CC
  • DD
  • EE
  • GG
  • HH
  • II
  • KK
  • LL
  • MM
  • PP
  • RR

IK COLLECTION

NEW
720309404f6ee13fdefaaea49464e3bb_1638348835_7508.jpg
720309404f6ee13fdefaaea49464e3bb_1638348838_0733.jpg4ed9f57be7497d82c3a5f720983f5692_1650939561_9826.jpg

22a1495df689d57031f98002a5e58bd8_1641452091_0557.jpg

IK 시리즈
FROG22 Table Stand White Edition

Price

170,000won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

720309404f6ee13fdefaaea49464e3bb_1638348835_7508.jpg
720309404f6ee13fdefaaea49464e3bb_1638348838_0733.jpg4ed9f57be7497d82c3a5f720983f5692_1650939561_9826.jpg

22a1495df689d57031f98002a5e58bd8_1641452091_0557.jpg

specification

시리즈 제품명 모델명
IK 시리즈
FROG22 Table Stand White Edition FROG22 White Edition Stand
색상 소켓규격/베이스 사이즈(mm)
White & Gold E14
220 x 220 x 285
소재 소비전력(W) 정격전압(V)
Aluminum, Steel 220
안전인증
IK Push Switch : ZC11001-16001
IK Dimmer Switch : SC11019-18001
전선길이 무게(g) 제조원
- 일광전구
(Made in Korea)