• CC
  • DD
  • EE
  • GG
  • HH
  • II
  • KK
  • LL
  • MM
  • PP
  • RR

IK COLLECTION

NEW
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634019700_2397.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634019723_1313.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634013280_7045.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634013290_0515.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634013353_4349.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634013353_7696.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634013355_9526.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634013356_2921.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634013356_626.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634013357_043.JPG677f6c3106419445245394889b19ba66_1636090364_6927.jpg


LED전구
LED A60 COLOR (8w, E26, Dimmable)

Price

5,500원 4,600won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634019700_2397.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634019723_1313.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634013280_7045.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634013290_0515.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634013353_4349.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634013353_7696.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634013355_9526.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634013356_2921.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634013356_626.JPG
141e449d01558e911ec22fc2c3ab4710_1634013357_043.JPG677f6c3106419445245394889b19ba66_1636090364_6927.jpg


specification

시리즈 제품명 모델명
LED전구
L
LED A60 COLOR (8w, E26, Dimmable) LED A60 COLOR 8W
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색(2700K) E26 60 X 105
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
8 220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
90 이상 620 SU11625-19001
수명 연색성(Ra) 제조원
25000 - JZL
(Made in China)