• CC
 • DD
 • EE
 • GG
 • HH
 • II
 • KK
 • LL
 • MM
 • PP
 • RR
 • !!
 • IKIK

IK COLLECTION

6363e268c756baacd09f69a690955eef_1606374661_9528.jpg


18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345816_1641_1606374425.JPG


50906ac71a6e807b2af7336f0083cc4d_1578473610_7413.jpg 

LED 전구
DECO LED G125 C

Price

17,000won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

6363e268c756baacd09f69a690955eef_1606374661_9528.jpg


18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345816_1641_1606374425.JPG


50906ac71a6e807b2af7336f0083cc4d_1578473610_7413.jpg 

specification

시리즈 제품명 모델명
LED 전구
L
DECO LED G125 C DECO G125 C 220v 3w
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색 E26 125 X168
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
3 220V
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
80% 100 SU11583-18001
수명 연색성(Ra) 제조원
25,000 - CFEA
(Made in China)