• CC
 • DD
 • EE
 • GG
 • HH
 • II
 • KK
 • LL
 • MM
 • PP
 • RR
 • !!
 • IKIK

IK COLLECTION

18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345605_2998.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345605_3667.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345605_439.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345605_5806.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345605_5105.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345605_2264.JPG
f9ea33f15e7c4fe7a49e20780da3a00e_1536553454_4412.gif

50906ac71a6e807b2af7336f0083cc4d_1578473610_7413.jpg 

장식용 전구
T25

Price

2,000won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345605_2998.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345605_3667.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345605_439.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345605_5806.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345605_5105.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345605_2264.JPG
f9ea33f15e7c4fe7a49e20780da3a00e_1536553454_4412.gif

50906ac71a6e807b2af7336f0083cc4d_1578473610_7413.jpg 

specification

시리즈 제품명 모델명
장식용 전구
D
T25 T25 220V 15W E14
T25 220V 25W E14
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색 E14
25 X 50 (E14)
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
불투명 15w
25w
220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
- - XU110109-15011C (E14)
수명 연색성(Ra) 제조원
- DNMEL
(Made in China)