• CC
  • DD
  • EE
  • GG
  • HH
  • II
  • KK
  • LL
  • MM
  • PP
  • RR

IK COLLECTION

18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346170_4434.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346170_5147.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346170_6033.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346170_6924.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346170_3726.JPG
f9ea33f15e7c4fe7a49e20780da3a00e_1536553849_8201.gif

1e03604bd691d171a1cf3a04d18f4074_1641520110_4042.jpg

 

LED전구
LED G50 (4w, E14)

Price

3,500won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346170_4434.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346170_5147.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346170_6033.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346170_6924.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346170_3726.JPG
f9ea33f15e7c4fe7a49e20780da3a00e_1536553849_8201.gif

1e03604bd691d171a1cf3a04d18f4074_1641520110_4042.jpg

 

specification

시리즈 제품명 모델명
LED전구
L
LED G50 (4w, E14) LED G50
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색
주광색
E14 50 X 79
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
흰색 4 220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
80 이상 340 SU11470-15002
수명 연색성(Ra) 제조원
25000 75 이상 ZMLC
(Made in China)