• CC
  • DD
  • EE
  • GG
  • HH
  • II
  • KK
  • LL
  • MM
  • PP
  • RR

IK COLLECTION

18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346226_8143.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346226_877.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346226_9399.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346227_0164.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346227_0829.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346226_7487.JPG
f9ea33f15e7c4fe7a49e20780da3a00e_1536554099_0422.gif

677f6c3106419445245394889b19ba66_1636089022_9169.jpg 

장식용전구
S45 (10w, E14)

Price

1,200원 1,020won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346226_8143.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346226_877.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346226_9399.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346227_0164.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346227_0829.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534346226_7487.JPG
f9ea33f15e7c4fe7a49e20780da3a00e_1536554099_0422.gif

677f6c3106419445245394889b19ba66_1636089022_9169.jpg 

specification

시리즈 제품명 모델명
장식용전구
D
S45 (10w, E14) S45 220v 10w
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색 E14 45 X 85
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
투명 10 220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
- - ZU11135-15001
수명 연색성(Ra) 제조원
1000 - HZDLF (Made in China)