• CC
  • DD
  • EE
  • GG
  • HH
  • II
  • KK
  • LL
  • MM
  • PP
  • RR

IK COLLECTION

3e4ca252c6347af750d5e55ca2499772_1503314458_5436.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492666938_1522.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492666938_3117.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597112_5653.gif
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597113_8294.gif1e03604bd691d171a1cf3a04d18f4074_1641519665_4344.jpg

 

크립톤전구
PS35 (25w, 40w, 60w, E14, E17)

Price

2,100won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

3e4ca252c6347af750d5e55ca2499772_1503314458_5436.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492666938_1522.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492666938_3117.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597112_5653.gif
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597113_8294.gif1e03604bd691d171a1cf3a04d18f4074_1641519665_4344.jpg

 

specification

시리즈 제품명 모델명
크립톤전구
K
PS35 (25w, 40w, 60w, E14, E17) PS35CL220V 25W(E14)
PS35CL220V 25W(E17)
PS35CL220V 40W(E14)
PS35CL220V 40W(E17)
PS35CL220V 60W(E14)
PS35CL220V 60W(E17)
PS35FR220V 25W(E14)
PS35FR220V 25W(E17)
PS35FR220V 40W(E14)
PS35FR220V 40W(E17)
PS35FR220V 60W(E14)
PS35FR220V 60W(E17)
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색 E14
E17
35 X 72 (E14)
35 X 67 (E17)
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
투명
불투명
25
40
60
220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
- 220 (25w)
350 (40W)
600 (60W)
ZC11001-17001(E14 25W CL,FR)
ZC11001-17003(E14 40W CL,FR)
ZC11001-17005(E14 60W CL,FR)
ZC11001-17002(E17 25W CL,FR)
ZC17001-17004(E17 40W CL,FR)
ZC17001-17006(E17 60W CL,FR)
수명 연색성(Ra) 제조원
1000 - (주)일광
(Made in Korea)