• CC
  • DD
  • EE
  • GG
  • HH
  • II
  • KK
  • LL
  • MM
  • PP
  • RR

IK COLLECTION

31e02d454e025ce8d57f91804dfa431f_1492671294_4937.JPG
31e02d454e025ce8d57f91804dfa431f_1492671294_6779.JPG
31e02d454e025ce8d57f91804dfa431f_1492671294_8757.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597784_5229.gif
1e03604bd691d171a1cf3a04d18f4074_1641520248_286.jpg
 

LED전구
F-LED T38 Clear (2w, E26)

Price

8,000won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

31e02d454e025ce8d57f91804dfa431f_1492671294_4937.JPG
31e02d454e025ce8d57f91804dfa431f_1492671294_6779.JPG
31e02d454e025ce8d57f91804dfa431f_1492671294_8757.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597784_5229.gif
1e03604bd691d171a1cf3a04d18f4074_1641520248_286.jpg
 

specification

시리즈 제품명 모델명
LED전구
L
F-LED T38 Clear (2w, E26) T38 Color (F-LED)
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색 E26 38 x 100
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
투명 2 220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
80 220 SU11465-15001
수명 연색성(Ra) 제조원
25000 - HTEL(Made in China)