• CC
 • DD
 • EE
 • GG
 • HH
 • II
 • KK
 • LL
 • MM
 • PP
 • RR
 • !!
 • IKIK

IK COLLECTION

5d756acb367dbe70c779d312f3b40b06_1492620365_3686.JPG
5d756acb367dbe70c779d312f3b40b06_1492620365_501.JPG
5d756acb367dbe70c779d312f3b40b06_1492620365_627.JPG
5d756acb367dbe70c779d312f3b40b06_1492620365_7694.JPG

413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497596000_138.gif
50906ac71a6e807b2af7336f0083cc4d_1578473610_7413.jpg

장식용 전구
S45 E26

Price

1,200won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

5d756acb367dbe70c779d312f3b40b06_1492620365_3686.JPG
5d756acb367dbe70c779d312f3b40b06_1492620365_501.JPG
5d756acb367dbe70c779d312f3b40b06_1492620365_627.JPG
5d756acb367dbe70c779d312f3b40b06_1492620365_7694.JPG

413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497596000_138.gif
50906ac71a6e807b2af7336f0083cc4d_1578473610_7413.jpg

specification

시리즈 제품명 모델명
장식용 전구
D
S45 E26 S45 220v 10w
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색 E26 45 X 85
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
투명 10 220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
- - ZU11135-15001
수명 연색성(Ra) 제조원
1000 - HZDLF (Made in China)