• CC
 • DD
 • EE
 • GG
 • HH
 • II
 • KK
 • LL
 • MM
 • PP
 • RR
 • !!
 • IKIK

IK COLLECTION

18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670538_5374.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670538_7168.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670538_8855.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597889_2409.gif
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597889_516.gif
50906ac71a6e807b2af7336f0083cc4d_1578473610_7413.jpg

LED 전구
LED G120 15w

Price

7,500won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670538_5374.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670538_7168.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670538_8855.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597889_2409.gif
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597889_516.gif
50906ac71a6e807b2af7336f0083cc4d_1578473610_7413.jpg

specification

시리즈 제품명 모델명
LED 전구
L
LED G120 15w IK-L-G-06-L (G120 15w 전구색)
IK-L-G-06-D (G120 15w 주광색)

조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색
주광색
E26 120 X 158
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
흰색 15 220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
80 이상 1250 SU11470-15001
수명 연색성(Ra) 제조원
25000 75 이상 ZMLC
(Made in China)