• CC
 • DD
 • EE
 • GG
 • HH
 • II
 • KK
 • LL
 • MM
 • PP
 • RR
 • !!
 • IKIK

IK COLLECTION

NEW

7df5857da4be28e466b2fac6f094eb44_1560491474_8381.jpg
7df5857da4be28e466b2fac6f094eb44_1560491480_3589.jpg
7df5857da4be28e466b2fac6f094eb44_1560491477_5685.jpg
7df5857da4be28e466b2fac6f094eb44_1560491347_8325.jpg
7df5857da4be28e466b2fac6f094eb44_1560491943_7848.gif
 

LED 전구
Dimming(조광기) LED G80 white 4w

Price

6,000won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

7df5857da4be28e466b2fac6f094eb44_1560491474_8381.jpg
7df5857da4be28e466b2fac6f094eb44_1560491480_3589.jpg
7df5857da4be28e466b2fac6f094eb44_1560491477_5685.jpg
7df5857da4be28e466b2fac6f094eb44_1560491347_8325.jpg
7df5857da4be28e466b2fac6f094eb44_1560491943_7848.gif
 

specification

시리즈 제품명 모델명
LED 전구
L
Dimming(조광기) LED G80 white 4w F-LED G80-D 4W
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색 E26 80 X 120
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
투명 3 220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
80 이상 240 SU11427-14001
수명 연색성(Ra) 제조원
25000 - HTEL
(Made in China)