• CC
 • DD
 • EE
 • GG
 • HH
 • II
 • KK
 • LL
 • MM
 • PP
 • RR
 • !!
 • IKIK

IK COLLECTION

f74235ac3e0d03200604ccfb1b5d8338_1560234890_9613.jpg
f74235ac3e0d03200604ccfb1b5d8338_1560234910_2718.jpg
f74235ac3e0d03200604ccfb1b5d8338_1560234910_3539.jpg
f74235ac3e0d03200604ccfb1b5d8338_1560234936_1339.jpg7df5857da4be28e466b2fac6f094eb44_1560493197_6555.gif

 

ab060161e2b20a4830755063d13df914_1574301066_6943.jpg 

LED 전구
G80 (F-LED)

Price

6,000won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

f74235ac3e0d03200604ccfb1b5d8338_1560234890_9613.jpg
f74235ac3e0d03200604ccfb1b5d8338_1560234910_2718.jpg
f74235ac3e0d03200604ccfb1b5d8338_1560234910_3539.jpg
f74235ac3e0d03200604ccfb1b5d8338_1560234936_1339.jpg7df5857da4be28e466b2fac6f094eb44_1560493197_6555.gif

 

ab060161e2b20a4830755063d13df914_1574301066_6943.jpg 

specification

시리즈 제품명 모델명
LED 전구
L
G80 (F-LED) F-LED G80 - 4W
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색 E26 80 X 120
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
투명 4 220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
80 이상 360 SU11427-14001
수명 연색성(Ra) 제조원
25000 - HTEL
(Made in China)