• CC
 • DD
 • EE
 • GG
 • HH
 • II
 • KK
 • LL
 • MM
 • PP
 • RR
 • !!
 • IKIK

IK COLLECTION

e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492673808_9537.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492673809_0896.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492673809_2408.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492673809_3735.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497596062_426.gif
 

ab060161e2b20a4830755063d13df914_1574304309_0794.jpg 

장식용 전구
PC30

Price

2,000won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492673808_9537.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492673809_0896.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492673809_2408.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492673809_3735.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497596062_426.gif
 

ab060161e2b20a4830755063d13df914_1574304309_0794.jpg 

specification

시리즈 제품명 모델명
장식용 전구
D
PC30 PC30 220V 25W(E14)
PC30 220V 25W(E17)
PC30 220V 40W(E14)
PC30 220V 40W(E17)
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색 E14
E17
30 X 116 (E14)
30 X 112 (E12)
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
투명 25
40
220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
- 170(25W)
310(40W)
KS C7504
제 05-0118호
수명 연색성(Ra) 제조원
1000 - 한라라이트
(Made in Korea)