• CC
 • DD
 • EE
 • GG
 • HH
 • II
 • KK
 • LL
 • MM
 • PP
 • RR
 • !!
 • IKIK

IK COLLECTION

e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492673921_8414.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492673922_0251.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492673922_2007.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497596043_8126.gif
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497596044_8747.gif
 

ab060161e2b20a4830755063d13df914_1574304365_5311.jpg 

장식용 전구
FC35

Price

600won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492673921_8414.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492673922_0251.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492673922_2007.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497596043_8126.gif
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497596044_8747.gif
 

ab060161e2b20a4830755063d13df914_1574304365_5311.jpg 

specification

시리즈 제품명 모델명
장식용 전구
D
FC35 FC35 220V 25W(E14)
FC35 220V 25W(E17)
FC35 220V 40W(E14)
FC35 220V 40W(E17)
FC35 220V 60W(E14)
FC35 220V 60W(E17)
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색 E14
E17
35 X 125(E14)
35 X 120(E17)
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
투명,불투명 25
40
60
220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
- 170(25W)
310(40W)
540(60W)
XU11009-14003(40W E14)
XU11009-14004(40W E17)
XU11009-14005(60W E14)
XU11009-14006(60W E17)
수명 연색성(Ra) 제조원
1000 - DNM
(Made in China)