• CC
 • DD
 • EE
 • GG
 • HH
 • II
 • KK
 • LL
 • MM
 • PP
 • RR
 • !!
 • IKIK

IK COLLECTION

18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670676_162.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670676_2956.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670676_4465.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597906_6538.gif
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597906_8655.gif
 

ab060161e2b20a4830755063d13df914_1574305493_3965.jpg 

LED 전구
LED G95 12W

Price

6,500won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670676_162.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670676_2956.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670676_4465.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597906_6538.gif
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597906_8655.gif
 

ab060161e2b20a4830755063d13df914_1574305493_3965.jpg 

specification

시리즈 제품명 모델명
LED 전구
L
LED G95 12W IK-L-G-05-L (G95 12W 전구색)
IK-L-G-05-D (G95 12W 주광색)
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색
주광색
E26 95 X 139
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
흰색 12 220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
80 이상 1050 SU11470-15001
수명 연색성(Ra) 제조원
25000 75 이상 ZMLC
(Made in China)