• CC
 • DD
 • EE
 • GG
 • HH
 • II
 • KK
 • LL
 • MM
 • PP
 • RR
 • !!
 • IKIK

IK COLLECTION

18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670953_7133.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670953_922.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670954_0739.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597438_5072.gif
 

LED 전구
ST64-S (Vintage LED)

Price

11,000won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670953_7133.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670953_922.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670954_0739.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597438_5072.gif
 

specification

시리즈 제품명 모델명
LED 전구
L
ST64-S (Vintage LED) F-LED ST64 5W-S
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색 E26 64
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
투명 5 220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
- 250 SU11427-16001
수명 연색성(Ra) 제조원
25000 - HTEL
(Made in China)